For at vannet skal holde seg bakteriefritt må det benyttes et "Desinfeksjons" produkt, dette kan være Klor, Bromin, Aktivt Oxygen. Les alltid instruksjoner og måle tabell på boksen. 

Her kan du lese vårt blogg innlegg "Skal jeg bruke Klor eller Bromin"

Tabletter må legges i en flytende flotør som denne til 20GRAM Tabletter evt denne som er tilpasset 200GRAM Tabletter, Det kan gå 3-7 dager før Klor/bromin nivå kan leses på test strips ved bruk av flotør.

Hurtig oppløselig/ Quick klor tabletter må ikke benyttes i flotør, disse oppløses på forhånd i en plastbøtte med vann og tilsettes badevannet med pumpen igang (bør kun benyttes i større bad som f.eks små svømmebasseng og Swim spa)

Benyttes pulver eller granulat er det viktig og ha lokket helt av i minimum en halv time da dampen vil inneholde farlige og agresive gasser. 

Metode 1. Klor; Klor kan benyttes i form av tabletter som f.eks VIAN Klor Tab eller klor pulver som f.eks VIAN Klor Granulat

Metode 2. Bromin, Bromin benyttes i form av tabletter som f.eks VIAN Bromin tabletter. For å gi en boost ved oppstart eller langvarig bruk kan Bromin shock benyttes for å rask få opp Bromin nivået. Bromin shock finner du HER. OBS!! Dette er ikke samme produkt som Spa Shock / Aktivt oxygen.... Er badet installert med "Bromin" Generator må det benyttes "Bromin salt" det finner du HER. Bromin salt i seg selv oppnår ingen desinfeksjon uten at det er montert en Bromin generator i badet. 

Metode 3. "Klor fritt" For de som ikke tåler klor eller av en eller annen grunn vil ha vannet klor fritt kan denne metoden benyttes: Spa Shock i kombinasjon med Spa Shock support/ Algemiddel. Oxy kit finner du HER. Viktig da at Oxygen nivået er rett, dette måles med test strips fra Planet Spa. For at vannet skal være 100% bakteriefritt må det sjokk behandles fra tid til annen med klor. f.eks VIAN klor granulat. Eller Oxi Booster som er en blanding av klor og akrtivt oxygen/ Spa Shock. 

Benyttes klor eller bromin kan vannet med fordel sjokkes med Spa Shock en gang i uken f.eks VIAN Spa Shock / Aktivt oxygen

 Andre produkter som kan benyttes er 

Oxi Booster som er en blanding av klor og aktivt oxygen, 

Multitablett som er en blanding av klor, algemiddel og flokkingsmiddel, må bentyttes i flotør.

Spa Frog som du kan lese mer om her.