Brukerveiledning kjemikalier

Selv om dette er harmløse kjemikalier SKAL og MÅ de oppbevares utilgjengelig for barn og dyr.

Alle våre kjemikalier:

- er registert i det Europeiske kjemikalie registeret ECHA.

- registert hos Miljøverndirektoratet i Norge. Klassefisert og merket etter gjeldene regler.

- merket med Norsk fare tekst og symboler iht. CLP, Norske datablad kan leveres på forespørrsel. 

Der er viktig med rutinemessig vedlikehold for å holde vannet klart og bakteriefritt.

Når kjemikalier til settes i vannet skal pumper være slått på. Pumper skal gå i 20 minutter for å blande kjemikaliene i vannet, mål alltid med test strips før tilsetting av mer kjemikalier. Målene her er med utgangspunkt i et normalt spa, ved større spa må det tilsettes mer, bruk veiledning på produktet.

Ved nytt vann eller vannbytte:

Hell i en halv flaske VIAN No More Metall, se blande forhold på flasken og /eller benytt et carbon fyllefilter som monteres direkte på hageslangen.

Varm opp vannet og mål med test strips.

Lav Hardness; tilfør i første omgang 2-3 spiseskjeer VIAN Hardness increaser eller Delphin Spa Hardness up.

Lav Alkanitet; tilfør i første omgang 2-3 spiseskjeer VIAN Alkalinity Increaser eller Delphin Spa Alkanility up. Vent 2-3 timer før du går videre. Er fortsatt alkaniteten lav gjenta pkt. «Lav Alkanitet»

Når Alkaniteten er ok, juster pH, ved lav pH tilfør VIAN pH pluss eller Delphin Spa pH Plus. Er mot formodning pH høy må den justeres ned før du går til neste punkt.

Når vannet er balansert, alt er ok iflg. test strips kan du gå videre.

Legg Bromin tabletter i ”Floateren” still denne på ”1,5” vis du har Ozonator, vis ikke settes den på ”2”. Ved ca 1000liter vann bør åpningen være ca 5-6millimeter, ved ca 1800liter bør åpningen være 8-10millimeter.

Brukes Klor tabletter bør ikke åpningen være mer enn 1-2millimeter. Dette avhenger veldig av hvor myke eller harde klortablettene er, dette må prøves frem ved f.eks måling daglig de første 14 dagene.

Det må kun brukes langtidsklor og ikke Quick tab eller sjokk klor tabletter i flotøren.

Tilsett VIAN No Scale iht tabell på flasken.

Tilsett ca 2-4 spiseskjeer med VIAN Spa-shock/ Non-chloride shock eller Delphin Spa Shock granulat.  Se tabell på boksen.

En gang i uka: (brukes badet ofte og mye må vedlikeholdet gjøres oftere gjerne 2 ganger i uka)

Mål Alkanitet og evt juster denne, er alkanitet ok, kan pH justeres.  

Mål klor eller Bromin nivå, juster evt åpningen på flotøren, er det tomt for tabletter legg i nye.

Tilsett VIAN Spa-shock/ Non-chloride shock eller Delphin Spa Shock granulat.  

Tilsett VIAN No Scale iht tabell på flaske

Tilsett VIAN Spa Clarifier iht tabell på flaske

Tilsett VIAN Spa No Foam iht tabell på flaske

Tilsett VIAN Ultra Spa Clarifier.

 

Minst en gang i måneden:

Ta ut filter, legg dette i en bøtte med filter rens, blandes iht tabell på flasken, benytt VIAN Cartridge Cleaner eller spay filteret med VIAN Instent Filter Cleaner. Følg anvisning på produktets flaske. Brukes badet ofte og mye må filteret renses oftere. Det anbefales å ha to filtre. Benytt evt filtervasker for raskere spyling.

Ved vannbytte benyttes VIAN Spa Hot tub Flush eller Delphin Spa Pipe Cleaner som helles i vannet før det tappes ut, følg anvisningen på flasken. Husk å ta ut filteret. Filteret byttes eller renses som beskrevet over.

Et tips er å «spyle» ned skummet etter hvert så dette ikke tørker på overflaten når det tappes ut.

Når vannet er tappet ut er det på tide og vaske overflaten, benytt Delphin Gel Cleaner eller Planet Pool fettløsende Cleaner.

Tørk badet og poler med VIAN Spa Polish, se bruksanvisning på flasken.

Noen tips og forklaringer:

pH – / minus senker pH’en i vannet

pH + / pluss hever pH’en i vannet

Alkanitet tilsett etter måling, øker alkaniteten og gjør det lettere å opprettholde normal pH. Juster alltid alkanitet før pH justeres.

(pH bør ligge mellom 7.2 – 7,6)

Kalsium tilsettes etter behov.

Lav bromine eller klor verdier, still floateren så den har større / flere åpninger.

Høy bromine eller klor verdier, still floateren så den har mindre åpning.

Oxidizer / Spa shock, tilsettes vis vannet er grumsette og eller lukter klor, Shock behandling  ”brenner” grumset i vannet og gjør det klarere, tilsett også Spa Brite / Clarifier. Ved mye bruk, mange som bader samtidig tilsett 2-3 spiseskjeer oxidizer / Spa Shock etter at badingen er ferdig. La lokket ligge av i minst 20 minutter.

Spa Bright / Clarifier, gjør at små partikler klumper seg og blir fanget opp av filteret.

Metal protect / Metal Magic brukes ved vannbytte eller vis badet er tilført mye nytt vann. Fjerner metaller, humus osv. som er i vannet. Forebygger korrosjon i rør, pumper og dyser. Alternativt kan fylle filter benyttes monteres direkte på hageslangen.

Scale defense / No Scale, hindrer filter, pumper og rør å gro igjen.

Foam gone, fjerner raskt skum dannelse som følge av krops oljer, parfyme og såperester.

Filter clean, til rensing av filter.

Jet clean/ Rør rens, helles i badet før det tappes, la pumper gå på fult i 30-60 minutter, tøm og vask bassenget før det fylles på nytt. Fjerner groing osv. fra pumper, rør og slanger.

Oil gone / Ultra Spa Clarifier, enzymer som forbygger / bekjemper skum som følge av mye kropsolje, fett, kremer og sminke.

Ved bruk av Bromin salt generator vil som regel pH alltid øke, da benytte pH minus, husk alltid og justere alkanitet før pH.